het team van sassEN dielemans dickhaut staat 24/7 voor u klaar!

uitvaartverzorgers bij uitstek

Wij zien het als een uitdaging om voor elke persoonlijke wens een passende oplossing te vinden.

PErsoonlijk en deskundig

Een onderneming met tradities

Sassen Dielemans Dickhaut is al ruim 150 jaar dé specialist in uitvaartverzorging in Maastricht en Zuid-Limburg. Een onderneming met tradities, maar toch volop in beweging. Wij assisteren de nabestaanden bij het nemen van lastige beslissingen in een vaak korte periode. Daarbij houden we natuurlijk rekening met het persoonlijke karakter van zowel de overledene als van degenen die de uitvaart bijwonen. Vroeger waren alle uitvaarten ongeveer hetzelfde, met slechts kleine variaties. De nadruk in ons werk lag vooral op 'regelen'. Door de individualisering en de vele culturen die tegenwoordig in ons land samenleven, verandert die rol in 'adviseren' en 'begeleiden'. Dit stelt hogere eisen aan onze professionaliteit.

Wij zien het als een uitdaging om voor elke persoonlijke wens een passende oplossing te vinden. Daarnaast maken wij graag gebruik van expertise en relaties in onze omgeving, waardoor wij in velerlei opzichten maatwerk kunnen bieden gekoppeld aan hoogwaardige en betaalbare kwaliteit. Met als eindresultaat een in alle opzichten memorabel afscheid. Sassen Dielemans Dickhaut is gecertificeerd door de landelijke Stichting Keurmerk Uitvaartzorg waardoor u in het kader van kwaliteitseisen kunt vertrouwen op de zes zekerheden

nadenken over de dood, het leven en onze rol

Onze kijk op de dood in relatie tot de maatschappij heeft zich o.a. geconcretiseerd in onze publicatie Vita Mutatur Non Tullitur. Een totaalvisie om de Algemene Begraafplaats Tongerseweg in Maastricht toekomstbestendig te optimaliseren. U kunt de publicatie in boekvorm verkrijgen bij Sassen Dielemans Dickhaut of hier bekijken als pdf.

Wilt u graag persoonlijk geholpen worden?

Onze medewerkers staan 24/7 voor u klaar!

CREMATORIUM
LA GRANDE SUISSE

Afscheid nemen in eigen stad.

UITVAARTCENTRUM

Een plek waar men kan medeleven en het verdriet de vrije loop kan laten.

LPU VERZEKERING

Wij berekenen voor u de werkelijke waarde.