het team van sassEN dielemans dickhaut staat 24/7 voor u klaar!

verzekeringen

U kunt zich op verschillende manieren verzekeren voor uw uitvaart. 

Natura- en kapitaalverzekeringen

Er zijn verschillende soorten verzekeringen. Allereerst zijn er - al wordt van deze vorm steeds minder gebruik gemaakt - verzekeringen 'in natura'. Deze polis bestaat uit verzekerde diensten die de uitvaartverzorger desgewenst voor u uitvoert. Wat u misschien niet weet, is dat u dan nog steeds zélf kunt kiezen wie de uitvaart verzorgt. Zelfs als u al jaren een verzekering 'in natura' heeft bij grote landelijke uitvaartverzorgers, staat het u vrij om geld uit te laten keren en alsnog uw uitvaart te laten verzorgen door bijvoorbeeld Sassen Dielemans Dickhaut.

Daarnaast is er de kapitaalverzekering: deze keert bij overlijden een vrij te besteden bedrag uit waarmee u (een deel van) de uitvaartkosten kunt betalen. U kunt dan op dat moment kiezen waar en hoe u de uitvaart wilt laten verzorgen. Soms is het zelfs verstandig een hoger bedrag te verzekeren omdat u ten tijde van een overlijden ook voor andere kosten kan komen te staan dan alleen de uitvaartkosten! Een achteruitgang in inkomen bijvoorbeeld, wat in de beginperiode (gedeeltelijk) opgevangen kan worden met de beschikking over een stukje vrijgekomen kapitaal.

Om u een passende oplossing te bieden maken wij graag met u een afspraak bij u thuis of op ons kantoor. Onze deskundige medewerkers adviseren u vrijblijvend over een (aanvullende) uitvaartverzekering.

Wilt u graag persoonlijk geholpen worden?

Onze medewerkers staan 24/7 voor u klaar!

Een depositostorting

Een storting op een deposito komt er eigenlijk op neer dat u uw uitvaart - geheel volgens uw wilsbeschikking - zelf vooraf betaalt. U stort eenmalig een bedrag op de geblokkeerde bankrekening van de Stichting Depositofonds Sassen Dielemans Dickhaut, die het geld beheert. Na uw overlijden verzorgen wij alles precies conform de door u en ons samen geformuleerde en in de wilsbeschikking vastgelegde afspraken.

De mogelijkheid van de Stichting Depositofonds Sassen Dielemans Dickhaut is bijzonder aantrekkelijk. U betaalt eenmalig het bedrag op de geblokkeerde bankrekening van de stichting, die het geld beheert. Dit bedrag komt overeen met de kosten van de door u gewenste uitvaart. Na overlijden wordt alles precies volgens gemaakte afspraken verzorgd.

Bel ons voor een vrijblijvend gesprek zodat wij een persoonlijke offerte en het reglement kunnen overleggen.

CREMATORIUM
LA GRANDE SUISSE

Afscheid nemen in eigen stad.

UITVAARTCENTRUM

Een plek waar men kan medeleven en het verdriet de vrije loop kan laten.

LPU VERZEKERING

Wij berekenen voor u de werkelijke waarde.