achtergrond_2

Ritueelbegeleiding bij afscheid,
afscheid nemen met hart en ziel

Wat is een ritueel?
Vroeg de kleine Prins
Dat is ook een vergeten begrip, zei de Vos.
Een ritueel maakt dat de ene dag verschilt van alle andere dagen,
het ene uur van alle andere uren
uit “De kleine Prins”- Antoine de Saint-Exupery.

Afscheid nemen van iemand die je heel dierbaar is, is één van de moeilijkste momenten in je leven. Toch overkomt het ons allemaal een keer. Jarenlang was de kerk de plek waar wij afscheid namen. Pastoor of dominee gaven invulling door middel van christelijke symbolen en rituelen. Deze tijd lijkt voorbij. Mensen gaan op zoek naar een meer persoonlijke wijze van afscheid nemen, met eigen inbreng. Een afscheid die recht doet aan de overledene, aan het leven wat hij of zij geleefd heeft, maar ook een afscheid waar de nabestaanden kracht uit kunnen putten om verder te gaan. Een afscheid waar een boodschap meegegeven wordt, een afscheid met een gouden randje, waar nabestaanden nog vaak aan terug mogen denken. Afscheid op maat.

De uitvaart
Samen met de nabestaanden geeft onze ritueelbegeleidster Roelie Verbeek (Nabestaandenzorg) invulling aan een warm en persoonlijk afscheid. Dit afscheid kan in een kerk of crematorium plaatsvinden, maar het kan ook in een buurthuis, op een kasteel, een café, in de tuin, bij u thuis, in het bos, op het strand of in een tent plaatsvinden. Daar waar u wilt.

Roelie Verbeek komt naar u toe en in één of meerdere gesprekken geeft zij samen met u invulling aan de afscheidsviering. Door het stellen van veel vragen komt u er samen achter wat bij u en uw dierbare past. Samen zoeken naar een rode draad, een symbool wat bij de overledene hoorde. Zo komt u samen tot een helder herinneringsbeeld, een beeld waarin een ieder uw dierbare herkent. Hieromheen worden gezocht gedichten, teksten, muziek, eventueel beeldmateriaal, bloemen en eventueel een afscheidsritueel. Indien gewenst draagt Roelie materiaal aan in de vorm van muziek, teksten, gedichten en ideeën. "Indien u dit wenst schrijf ik voor u een “In Memoriam en/ of een persoonlijke overweging. Tijdens de uitvaart kan ik voor u de viering leiden, het “In Memoriam” of de overweging voor u uitspreken, maar dit kunt u natuurlijk ook zelf doen en dan ben ik alleen op de achtergrond aanwezig als steuntje in de rug. Misschien kiest u er liever voor om zelf zoveel mogelijk inhoud aan het afscheid te geven, maar vindt u het moeilijk om een “ In Memoriam” of andere teksten te schrijven."

Natuurlijk is het mogelijk dat Roelie alleen de teksten voor u schrijft. Verder kan zij u helpen met het ontwerpen van een gedachtenisprentje of het zoeken naar gepaste catering na de uitvaart. Bijna alles is tegenwoordig mogelijk om het afscheid zo persoonlijk mogelijk te maken. Dit alles gebeurt uiteraard in nauwe samenwerking met uw uitvaartverzorger van Sassen Dielemans Dickhaut.

  • algemeen-019-1
  • algemeen-027-liggend
  • algemeen-017-liggend
  • algemeen-010-3