achtergrond_2

privacystatement

Sassen Dielemans Dickhaut Uitvaartverzorgers is een uitvaartonderneming die uitvaarten verzorgt in Zuid-Limburg. Via de website sassenuitvaartverzorging.nl geven wij informatie over onze diensten en bieden wij de mogelijkheid tot het invullen van een online wilsbeschikking. Bezoekt u deze website, dan verwerkt Sassen Dielemans Dickhaut Uitvaartverzorgers uw persoonsgegevens. In dit privacystatement leest u welke gegevens dit zijn en wat wij daarmee doen.

Soort gegevens

Op sassenuitvaartverzorging.nl verwerken wij, net als elke website, IP-adressen van websitebezoekers. Een IP-adres kan een persoonsgegeven zijn. Daarnaast worden bij het invullen van de online wilsbeschikking uw naam, geboortedatum, adresgegevens, mailadres, telefoonnummer en contactgegevens van uw naasten gevraagd. Naast deze gegevens worden uw wensen ten aanzien van uw uitvaart in kaart gebracht in deze online wilsbeschikking. Bij het invullen van het contactformulier voor meer informatie worden uw naam, adresgegevens, mailadres en telefoonnummer gevraagd en uw keuze voor het onderwerp waarover u meer informatie wil ontvangen.

Cookies

Deze website maakt gebruikt van een cookie van Google Analytics ten behoeve van het analyseren van het internetverkeer op de website. Lees de privacyverklaring van Google Analytics om te zien hoe zij omgaan met de persoonsgegevens die zij verzamelen.

Privacy wetgeving en Google Analytics

Zoals hieronder beschreven in de officiële verklaring die Google Analytics gebruikers op hun website moeten plaatsen maakt deze website gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van ‘behavioural targeting’ waarmee u op basis van uw klikgedrag speciale inhoud krijgt te zien; uw surfgedrag blijft volledig anoniem. De gegevens blijven gedurende 14 maanden beschikbaar. Gegevens uit formulieren worden nooit in Analytics verwerkt of opgeslagen.

Google Analytics maakt gebruik van een cookie, dat is een klein bestandje dat op uw computer wordt opgeslagen. Wij hebben Google Analytics conform de privacy wetgeving ingericht, zodat er geen toestemming vooraf van de gebruiker nodig is.

IP adressen worden gemaskeerd en gegevens niet gedeeld

Het cookie van Google Analytics is een ‘first party cookie’, dat wil zeggen dat het cookie officieel eigendom is van Sassen Dielemans Dickhaut Uitvaartverzorgers en niet van Google. Dit cookie wordt niet gebruikt voor advertenties of andere commerciële doeleinden. Sassen Dielemans Dickhaut Uitvaartverzorgers heeft een verwerkersovereenkomst met Google. Daarnaast is Google Analytics zo ingesteld dat IP-adressen anoniem zijn gemaakt, zodat gegevens nooit naar u of uw IP adres te herleiden zijn. Verder wordt vanuit het Analytics account van Sassen Dielemans Dickhaut Uitvaartverzorgers geen informatie gedeeld met Google of andere partijen. Daarmee is het Analytics cookie van Sassen Dielemans Dickhaut Uitvaartverzorgers een niet-privacy gevoelig first-party cookie dat nodig is om de kwaliteit en veiligheid van sassenuitvaartverzorging.nl te kunnen waarborgen.

Opt-out

Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Google Analytics – verklaring van Google

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde anonieme informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website wordt gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website (Sassen Dielemans Dickhaut Uitvaartverzorgers) en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Online wilsbeschikking

Als u de online wilsbeschikking op sassenuitvaartverzorging.nl invult dan gebruiken wij deze gegevens alleen om t.z.t. de uitvaart met en in opdracht van uw nabestaanden te regelen met als uitgangspunt de door u vastgelegde wensen in de wilsbeschikking. Wij bewaren deze gegevens in ons relatiebestand tot uw overlijden of tot het moment dat u ons verzoekt om deze gegevens te verwijderen. Deze gegevens worden niet gedeeld met anderen.

Contactformulier meer informatie

Als u het contactformulier op sassenuitvaartverzorging.nl invult met het verzoek voor meer informatie, of ons een e-mail stuurt, dan gebruiken wij deze gegevens alleen om contact met u op te nemen en u een reactie te kunnen geven op uw vraag of verzoek. Deze gegevens worden enkel verwerkt in de mailbox en niet verder opgeslagen of bewaard, tenzij er een klantrelatie uit de correspondentie ontstaat. Dan worden deze gegevens in ons relatiebestand verwerkt.

Verstrekken persoonsgegevens aan andere partijen

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan andere partijen (derden), tenzij dat noodzakelijk is om aangifte te doen van strafbare feiten.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 35 van de Wbp) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 36 van de Wbp). Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens.

Contactgegevens Sassen Dielemans Dickhaut Uitvaartverzorgers

Bezoekadres:
Sint Maartenslaan 101
6221 AC Maastricht
Postadres:
Sint Maartenslaan 44
6221 AZ Maastricht
T 043-3212000
E info@sassenuitvaartverzorging.nl   

  • algemeen-009-liggend
  • algemeen-010-1
  • algemeen-019-liggend
  • algemeen-024-liggend