achtergrond_2
  • algemeen-014-staand
  • sassen_dr-v-kleefstraat-1107-staand
  • algemeen-002-staand
  • algemeen-013-staand
  • algemeen-016-staand

Vragen en antwoorden
over de uitvaart

Wat moet ik doen als er iemand thuis overlijdt?

Bel eerst de huisarts om de dood officieel vast te laten stellen. De huisarts zorgt voor de officiële 'verklaringen van overlijden'. Daarna brengt u uw naaste familieleden op de hoogte. Ten slotte belt u de uitvaartonderneming. Misschien is het handig om pen en papier bij de hand te houden. Wij kunnen u dan al meteen wat informatie geven over de onderwerpen die tijdens de uitvaartbespreking aan de orde zullen komen.

Wat moet ik allemaal meenemen bij de bespreking van de uitvaart?

Neemt u alstublieft de kleding mee waarin de overledene begraven zal worden. Verder hebt u nodig: Overlijdensverklaringen (A en B formulier) van de schouwarts en het trouwboekje. Verder, indien aanwezig, de uitvaartpolissen, zelfgeschreven teksten voor de rouwkaart, adressen van mensen aan wie u de kaart wilt sturen, en een eventuele wilsbeschikking of testament.

Wat kost een uitvaart ongeveer?

Dat is sterk afhankelijk van wat de betrokkene of nabestaanden willen. Er is al een uitvaart vanaf € 1.650, maar de gemiddelde uitvaartkosten liggen al snel ergens tussen de 4.000 en 6.000 euro. Zie ook de pagina Tarieven.

Wat is duurder, een begrafenis of een crematie?

Dat is moeilijk aan te geven. Bij een begrafenis hebben we te maken met per gemeente en per parochieel kerkhof sterk variërende tarieven voor grafhuur en grafrechten. De grafhuur wordt in de regel per overledene berekend. In geval van bijzetting in een bestaand graf moet u in veel gevallen ook weer grafhuur betalen voor de reeds eerder begraven perso(o)n(en). Gaat het om een nieuw graf, dan zijn er natuurlijk de kosten van een eventueel grafmonument. Ook voor een crematie geldt dat regionale crematoria verschillende tarieven hanteren. Maar doorgaans liggen deze toch dichter bij elkaar. De initiële kosten voor de uitvaart zelf zijn bij een crematie vaak iets hoger. Maar u hoeft dan verder geen rekening te houden met de aanschaf of het onderhoud van het grafmonument.

Mag ik persoonlijke bezittingen meenemen in mijn kist?

U zult verbaasd staan over wat er allemaal mag. Uw wensen staan voorop. Wij doen er alles aan om te zorgen dat deze vervult worden. Sieraden, foto's of een tekening van de kinderen of kleinkinderen bijvoorbeeld, vormen geen enkel probleem. Dus als u iets bijzonders wilt, aarzel niet en stel ons de vraag.

Mag ik zelf weten wat ik met de as van de overledene doe?

Na de crematie geldt een wettelijke bewaartermijn van 1 maand. Gedurende die tijd blijven de asresten in het crematorium. Wat er daarna gebeurt, is zeer gevarieerd. Het hangt weer af van de wens van de overledene of de nabestaanden. Als het gaat om de asbestemming is de belangrijkste keuze: verstrooien of bewaren? Kiest u voor bewaren, dan kunt u de asresten bij laten zetten in het columbarium van het crematorium of in een urnengraf of een speciale nis op een begraafplaats. U mag de urn ook mee naar huis nemen. Het is zelfs mogelijk om een deel van de as bij u te dragen in bijvoorbeeld een medaillon.

Kan ik zomaar bij u binnenlopen voor informatie?

Ja, dat kan. Wij juichen het toe dat mensen tijdens hun leven al nadenken over de uitvoering van hun uitvaart. Voor eventuele informatie bent u tijdens kantooruren welkom bij ons kantoor aan de St. Maartenslaan 101 (hoek Wycker Grachtstraat).
Wél maken we graag een afspraak als het gaat om het opstellen van een wilsbeschikking, het voorbespreken van een uitvaart of het afsluiten van een verzekering of deposito. Als u ons vooraf even belt voor een afspraak, staan we u graag deskundig te woord over de invulling van het laatste afscheid. Desgewenst kan dit gesprek ook bij u thuis plaatsvinden.

Hoe leggen we een overlijden uit aan kleine kinderen?

Wij krijgen deze vraag tamelijk vaak, maar eigenlijk is het niet zo ingewikkeld. Kinderen zijn tamelijk flexibel in de omgang met de dood. Er zijn vier grondregels:
• Geef kinderen de informatie waar ze recht op hebben. Houd ze niet voor de gek en vertel zo concreet mogelijk wat er is gebeurd.
• Betrek ze zo veel mogelijk bij de gebeurtenissen. Laat ze wel dingen doen die ze aankunnen, zoals bloemen kiezen en tekeningen maken.
• Stimuleer maar dwing nooit. Probeer de kinderen te betrekken maar dwing ze nooit om dingen te doen die ze niet willen.
• Steun kinderen bij hun manier van omgaan met het verlies. Die manier is soms heel anders dan bij volwassenen.

Een lijst met tips vindt u hier.